Ny avtale kabel-TV og bredbånd

Sameiets opprinnelige avtale med Canal Digital ble inngått i 2014 når bygningene og sameiet stod ferdig. Denne avtalen går ut denne høsten, og styret v/Eilert har i den forbindelse gjennomført en tyngre anbudskonkurranse iløpet av 2017.

Styret har innhentet tilbud fra flere aktører og har hatt løpende dialog med alle disse siden mars. Det har vært forholdsvis krevende forhandlinger hvor utvalgskriteriene spesielt har fokusert på merkantile forhold, tilleggstjenester og teknisk løsning.

Dette temaet har vært agenda på flere styremøter igjennom året, og styret har nå besluttet og signert avtale som er gjeldende fra 01.09. Hovedpunkter fra avtalen er som følger:

  • Canal Digital fortsetter som leverandør for sameiet.
  • Bindingstid: 1 år
  • Prisreduksjon på 34%, eller 157 kroner mindre per måned per leilighet (årlig besparelse på 1884,- per leilighet).
  • Båndbredde 30/30 med garanti om kostnadsfri oppgradering for alle til 50/50 iløpet av senhøsten 2017.
  • Samme standard kanalpakker og priser på tilleggstjenester/oppgraderinger som idag.
  • Ingen andre tekniske endringer på utstyr eller kabling, dvs ingen montører som skal inn i alle leiligheter.

Styret er godt fornøyd med ny avtale og vil tro både en solid prisreduksjon sammen med en fornuftig oppgradering av båndbredden, vil være en hyggelig høstnyhet for alle beboere.

Eilert vil gjennomgå prosessen og presentere detaljene på neste sameiermøte.

Oppdatert: Felleskostnader for hele 2017 er allerede fakturert, og det ville innebære mye unødig administrasjon å justere dette for alle seksjonseiere i 2017. Det er snakk om 4 måneder og ca 600,- kroner per seksjon. Etter en avklaring i styret vil prisreduksjonen først bli synlig for den enkelte seksjonseier fra 2018 i form av lavere fakturert TV- og bredbåndskostnad. De lavere kostnadene man oppnår for Q4 2017 vil bidra til å motvirke andre ekstraordinære kostnader sameiet har hatt i år. Den totale felleskostnadsbelastningen i 2018 vil bli avgjort ved styrets budsjettbehandling høsten 2017.

Problemer med fjernvarme torsdag 11.mai

Hafslund har problemer med sitt fjernvarmeanlegg idag noe som fører til en svært frisk start på dagen for oss i Elvelunden også.

Hafslund skriver i sin driftsmelding kl 0730:

Hafslund Varme har dessverre driftsutfordringer i fjernvarmenettet på morgenen torsdag 11. mai.
Noen av våre kunder opplever laverer temperaturer og lavere trykk enn normalt.
Vi forventer normal leveranse av fjernvarme innen et par timer.

Vi beklager den kjørlige morgenen.

Brannalarmsensorer

Det er nylig gjennomført en service på brannanlegget i sameiet. Leverandør har gjort to mindre justeringer som er greit for alle å vite om:

  1. Sensitiviteten på sensorene som henger i taket er justert noe slik at det skal litt mer til for å få de utløst.
  2. Det røde blinkende lyset på de samme sensorene er deaktivert. Sensorene er fremdeles aktive og fungerer akkurat som før. Det er kun rødblinket hvert 20 sekund som er skrudd av.

Arbeider i Kristoffer Aamots gate

Styret har fått beskjed om at arbeidene med Kristoffer Aamots gate nå vil bli gjenopptatt fra og med mai.

Arbeidene som gjenstår er utvidelse av siste del av Kristoffer Aamots gate, 100m, nedenfor (til vest) innkjøring til Fernanda Nissens gate.

Arbeidene vil omfatte utvidelse av kjørefelt, sykkelbane og fortau. Arbeidet er antatt ferdigstilt sommer 2017. Samt at Selvaag Bolig vil ferdigstille alle arbeider fra og med rundkjøring Vitaminveien/Kristoffer Aamots gate.

Bytte av balkongglass

Plan
Som besluttet på et tidligere sameiermøte skal de mørkeblå balkongglassene byttes ut. Arbeidet med å skifte ut disse starter tirsdag 2. mai 2017 og vil pågå de kommende ukene. JM vil starte med bygg 5 og jobbe seg mot elven. De fleste balkongene vil bli skiftet via lift, og krever således ikke at beboerne er hjemme. JM vil kontakte de som må håndteres fra leiligheten.

Ryddige balkonger
I utskiftningsperioden er det fint om alle med balkonger som skal skiftes tilstreber å holde det relativt ryddig, samt plassere større gjenstander som griller og lignende så nærme husveggen som mulig.

Sikkerhet
Alle påstartede balkonger vil avsluttes iløpet av samme dag for å ivareta sikkerheten til beboere. Gi snarest beskjed til styreleder på telefon dersom dette ikke overholdes. Det vil også settes opp sperrebånd på balkongdørene under utskifting. Viktig at alle overholder dette og ikke går ut på balkongene mens arbeidet pågår.

Oppbevaring på tomt
De nye glassene vil bli plassert rundt på tomten. Likeledes vil det settes opp en container for de gamle glassene. Denne skal ikke anvendes til annet avfall (styret leier inn egen container til dette senere i forbindelse med dugnad).

Nettproblemer

Canal Digital har for tiden store problemer med sine leveranser til sameiet Elvelunden.

Tekniker er tilstede og utfører feilsøking. Foreløpige funn kan tilsi at det er snakk om et brudd i fiberkabel mellom lokal node og hovedmottak på vårt bygg. Erfaringsmessig er dette et forholdsvis alvorlig og tidkrevende problem som kan ta tid å fikse.

Styret er på saken og følger opp tett. Mer informasjon her når det foreligger.


Oppdatering kl 1900:
CD har nå sendt ut masse-SMS hvor de også bekrefter fiberbrudd. Flere underleverandører nå involvert, deriblant Telenor Fiber. Feilretting fortsetter utover kvelden med forventet rettetid kl 2100.

Oppdatering kl 2215:
Bruddsted fremdeles ikke funnet og feilsøking oppover i Fernanda Nissens gate fortsetter utover kvelden/natten. Ingen estimert rettetid på det nåværende tidspunkt.

Til info vil det iløpet av kvelden/natten stå varebiler fra diverse tekniske leverandører rundt søppelsjaktene og gjesteparkeringa. I tillegg er garasjeport deaktivert ifm feilsøkingen. Dette er godkjent av styret.

Oppdatering kl 2251:
Da var bruddsted funnet og utbedret på fiber et stykke opp i Fernanda Nissens gate. Da skal nett være oppe, og både TV og internett fungere som normalt igjen.
Setter en foreløpig strek over saken ikveld. Følger opp videre årsak imorgen i samråd med teknikere.

 

//Eilert

Garasjevask 20.april

Det blir vask av garasjen torsdag 20.april. Egen oppmerket plass må være ryddet og tom, og alle biler/mopeder/tilhengere/kjøretøy må være ute av garasjen innen kl 0830.
Biler som fremdeles er tilstede på dette tidspunktet vil bli tauet for eiers regning.

Det vil bli informert om dette i flere kanaler, men fint om alle merker seg datoen og tidspunktet allerede nå, slik at vi får en smidig avvikling av en sårt trengt garasjevask.

Bymelding

Hei alle sammen og takk for gårsdagens sameiermøte og beboermøte!

På møtet ble det gitt innspill om manglende klipping av gress, dårlig fremkommelighet pga overvann mv på kommunens grunn, spesielt i området ned mot Akerselva rundt turstien.

Styret vil sørge for at utomhusarealene som tilhører sameiet blir ivaretatt, men disse områdene rundt turstien er kommunal grunn og derfor ikke noe styret kan iversette tiltak på.

I den forbindelse vil jeg anbefale www.bymelding.no eller tilhørende app i App Store hvor hver enkelt beboer kan melde fra til Bymiljøetaten i Oslo Kommune om mangler eller utbedringsområder. Dette kan være klipping av gress, drenering, mørke gatelykter, mv.

 

Container

10m3-forsterket-lift-avfallscontainerDet er ikke gjennomført en egen dugnad iår, da det ikke er så mange ting å rydde opp i. Istedenfor er det bestilt container for de av dere som måtte ha søppel og skrot fra kjeller/leilighet som man ønsker å kaste. Container vil bli satt ut fredag 04.11, og hentet igjen den 14.11 eller før dersom den skulle bli full.

Plasseringen vil trolig bli i nærheten av trappene rett ved søppelsjaktene.

Benytt anledningen til å kaste skrot, men avstå fra fristelsen av å kaste elektrisk og/eller farlig avfall, da dette vil medføre store kostnader for sameiet.
«Vanlig» søppel går i søppelsjaktene som tidligere.

Lagring av gassbeholdere

gassbeholder

I disse dager er det mange som rydder balkongen for vinteren og dermed også gassgrillen med tilhørende gassbeholder, og kanskje noen propanflasker til terrassevarmere.

Det er viktig å være klar over at slike gassbeholdere må lagres riktig og forsvarlig. Disse skal lagres stående, på et flatt underlag og i et rom som er godt ventilert.

Slike flasker må absolutt ikke lagres under bakkeplan som feks i kjellerboden.

 

Kikk på denne NRK-artikkel fra Trondheim som viser alvorligheten av feil lagring av gassbeholdere.

Ber om at alle påser at man ikke har noen gassbeholdere lagret i kjellerbod.