Brannvern og rømningsveier

For å ivareta sikkerheten til alle beboere i tilfelle brann så vil vi minne alle  på at fellesareal og ganger skal holdes frie for løse gjenstander. Dette er rømningsveier og det må derfor ikke oppbevares gjenstander som kan være til hinder ved en eventuell evakuering.

Vaktmester følger opp rømningsveiene og vil fjerne hensatte gjenstander. Savner du noe, så ta kontakt med styret med en gang.