Brannvern og rømningsveier

For å ivareta sikkerheten til alle beboere i tilfelle brann så vil vi minne alle  på at fellesareal og ganger skal holdes frie for løse gjenstander. Dette er rømningsveier og det må derfor ikke oppbevares gjenstander som kan være til hinder ved en eventuell evakuering.

Vaktmester følger opp rømningsveiene og vil fjerne hensatte gjenstander. Savner du noe, så ta kontakt med styret med en gang.

Dugnad mandag 14. mai kl 18:00 (og utplassering av container)

Vårt nytilsatte styre inviterer til dugnad mandag 14. mai kl 18:00 for oppfriskning og rydding både innvendig og utvendig.

Håper så mange som mulig har anledning til å stille opp et par timers tid. Det bestilles noe å spise og drikke underveis.

Styret har fastsatt en agenda for kvelden, men vi tar gjerne i mot flere forslag.

I tillegg vil det bli plassert container fra og med 09. mai ved søppelanlegget ut mot veien. Benytt anledningen til å kaste skrot, men avstå fra fristelsen av å kaste elektrisk og/eller farlig avfall, da dette vil medføre store kostnader for sameiet.
«Vanlig» søppel går i søppelsjaktene som tidligere.

 

 

Garasjevask torsdag 19. april kl 08:00

Det blir vask av garasjen torsdag 19.april. Egen oppmerket plass må være ryddet og tom, og alle biler/mopeder/tilhengere/kjøretøy må være ute av garasjen innen kl 0800Biler som fremdeles er tilstede på dette tidspunktet vil kunne bli tauet for eiers regning.

Det vil bli informert om dette i flere kanaler, men fint om alle merker seg datoen og tidspunktet, slik at vi får en smidig avvikling av garasjevasken.

Styret informerer for ordens skyld om vedtektenes regulering av bruk av garasjen. Det skal ikke oppbevares annet enn bil/tilhenger/transportmiddel på egen oppmerket plass, med mindre det er søkt om oppbevaring av dekk på dekkstativ montert på vegg/søyle. Etter rydding av egen plass, bes det derfor om at vedtektene overholdes.

Innkalling årsmøte 23. april 18:00

Styret har i dag innkalt til årsmøte 2018 i Sameiet Elvelunden. Årsmøtet avholdes på BI i Nydalen 23. april kl 18:00.
For alle sameiere som har registrert sin epostadresse hos vår forretningsfører er innkallingen gjort elektronisk iht sameiets vedtekter (sendt til registrert epost-adresse)

For de siste seks sameierne, så er innkallingen postlagt i dag. Har du verken mottatt per epost eller post i løpet av noen dager, ber vi om at det gis beskjed til styret@elvelunden.no. I tillegg til epostadresse og annen kontaktinformasjon, oppgi da også relevant leilighetsnummer (f.eks 5A 0402), så får vi oppdatert informasjonen som er registrert på din seksjon.

Se innkalling m/vedlegg under:
Innkalling til årsmøte 2018 Sameiet Elvelunden
Sak 7A – Utkast til nye vedtekter – Sameiet Elvelunden 2018
Sak 7B – Forslag om uteområder i Elvelunden
Signert årsregnskap 2017 og budsjett 2018 – Sameiet Elvelunden
Fullmaktsskjema

Vel møtt

Mvh Styret

Utbedring i elanlegg

Styret har identifisert enkelte avvik fra forskrift ved ulike elinstallasjoner i garasjeanlegg. Installasjonene det gjelder er utført etter oppføring av byggene, og ikke i tråd med retningslinjer fastsatt av styret, publisert på våre nettsider.

Som en konsekvens av dette har styret sørget for utskifting av det materiellet dette gjelder, herunder sikringer og jordfeilvern. Enkelte sameiere kan derfor oppleve at deres schuko-uttak på egen parkeringsplass ikke lenger leverer like høy strømstyrke som tidligere, da alle slike uttak nå er fysisk begrenset til 10A.

Forøvrig vil ikke utbedringene merkes av beboerne. Utbedringene ble utført uten kostnad for sameiet.

Dersom det er behov for uttak med høyere strømstyrke enn 10A, må det enten installeres industriuttak eller egen ladestasjon, ordinær stikkontakt kan ikke benyttes.

For spørsmål om dette, send epost til styret på styret@elvelunden.no

mvh

Audun B A, styremedlem

Ny avtale kabel-TV og bredbånd

Sameiets opprinnelige avtale med Canal Digital ble inngått i 2014 når bygningene og sameiet stod ferdig. Denne avtalen går ut denne høsten, og styret v/Eilert har i den forbindelse gjennomført en tyngre anbudskonkurranse iløpet av 2017.

Styret har innhentet tilbud fra flere aktører og har hatt løpende dialog med alle disse siden mars. Det har vært forholdsvis krevende forhandlinger hvor utvalgskriteriene spesielt har fokusert på merkantile forhold, tilleggstjenester og teknisk løsning.

Dette temaet har vært agenda på flere styremøter igjennom året, og styret har nå besluttet og signert avtale som er gjeldende fra 01.09. Hovedpunkter fra avtalen er som følger:

  • Canal Digital fortsetter som leverandør for sameiet.
  • Bindingstid: 1 år
  • Prisreduksjon på 34%, eller 157 kroner mindre per måned per leilighet (årlig besparelse på 1884,- per leilighet).
  • Båndbredde 30/30 med garanti om kostnadsfri oppgradering for alle til 50/50 iløpet av senhøsten 2017.
  • Samme standard kanalpakker og priser på tilleggstjenester/oppgraderinger som idag.
  • Ingen andre tekniske endringer på utstyr eller kabling, dvs ingen montører som skal inn i alle leiligheter.

Styret er godt fornøyd med ny avtale og vil tro både en solid prisreduksjon sammen med en fornuftig oppgradering av båndbredden, vil være en hyggelig høstnyhet for alle beboere.

Eilert vil gjennomgå prosessen og presentere detaljene på neste sameiermøte.

Oppdatert: Felleskostnader for hele 2017 er allerede fakturert, og det ville innebære mye unødig administrasjon å justere dette for alle seksjonseiere i 2017. Det er snakk om 4 måneder og ca 600,- kroner per seksjon. Etter en avklaring i styret vil prisreduksjonen først bli synlig for den enkelte seksjonseier fra 2018 i form av lavere fakturert TV- og bredbåndskostnad. De lavere kostnadene man oppnår for Q4 2017 vil bidra til å motvirke andre ekstraordinære kostnader sameiet har hatt i år. Den totale felleskostnadsbelastningen i 2018 vil bli avgjort ved styrets budsjettbehandling høsten 2017.

Stengt innkjørsel

Til info:
 
Lørdag 2. september arrangerer Bislett Alliansen i samarbeid med Aller Media KK-mila, et mosjonsløp for kvinner. 10km vil starte på Bislett stadion kl. 16:00 og vil være ferdig ca kl. 17:45.
 
Løperne vil krysse gangvei ved innkjørsel til Fernanda Nissens gate mellom 16:20-17:20.
 
Det vil i den forbindelse vil det ikke være mulig å krysse løpstraséen i dette tidspunktet.
 
Vi beklager ulempene dette måtte medføre.
 
Praktisk informasjon om løpet og løypekart finnes på http://events.aller.no/kk-mila
 
Med vennlig hilsen/Best Regards
 
Bislett Alliansen

Fakturering felleskostnader 2. halvår 2017

Sameiet skiftet forretningsfører fra og med 1. juli, og benytter nå BORI BBL.

Alle sameiere skal ha mottatt fakturaer for felleskostnader i Sameiet Elvelunden for 2. halvår 2017 per post. Som det fremgår av medfølgende informasjonsbrev, så tilbyr BORI både avtalegiro og e-faktura, eller en kombinasjon av disse to tjenestene.

Grunnet en teknisk feil mellom Nordea og Nets, kan enkelte ha opplevd problemer ved opprettelsen av e-faktura, men dette skal nå være håndtert.

Første faktura kan betales manuelt i nettbanken. Ved opprettelse av e-faktura vil de resterende fakturaene mottas elektronisk i nettbanken. Ved opprettelse av avtalegiro, vil disse betales automatisk ved forfall. E-fakturareferanse fremgår av faktura.

Faktura for juli har betalingsfrist 20. juli. Ved utleie av seksjoner, bytte av adresse, epost eller annen endring av kontaktinfo, ta kontakt med ny forretningsfører, som holder eierregisteret oppdatert.

Fortsatt god sommer!

Audun B A
Styret i Sameiet Elvelunden