Felleskostnader juli og oppdatering av eierregister

I forbindelse med sameiets skifte av forretningsfører pr 30.06 vil faktureringen av felleskostnader for 2. halvår 2017 avvike noe fra etablert praksis. Nye fakturaer vil utstedes så snart ny forretningsfører har fått overdratt oppdraget.

I forbindelse med skiftet har styret sendt ut forespørsler til alle registrerte eiere og bedt om oppdatert kontaktinformasjon. Dersom du ikke har mottatt slik forespørsel, ber vi om at kontaktinfo (navn, adresse, telefonnummer, epost, leilighetsnummer på formatet 5AH0204, sendes styret på adressen styret@elvelunden.no)

Audun B A
Styret

Utsatt ferdigstillelse u1 – mandag 26. juni kl 14:00

Grunnet behov for å legge et ekstra lag polyuretanbelegg i garasjeanleggets u1, tar arbeidet noe lenger tid enn først antatt.

Det vil ikke være mulig å parkere i u1 innen kl 14:00 mandag 26. juni.

Håper ikke dette skaper for store utfordringer for beboere med parkeringsplass her.

Styret oppfordrer til å benytte gratis gateparkering i gatene nord for voldsløkka eller andre tilsvarende løsninger i perioden.

Dersom behov for parkering i u2, oppfordrer vi beboerne til å avtale dette seg i mellom via sameiets facebook-gruppe.

Mvh

Audun B A
Styret

Klesmøll i bodområdet (2)

Hei,

Anticimex har nå vært i det gjeldende bodområdet og vurdert situasjonen og konstatert at det er klesmøll. Alt at tekstiler i disse bodene må behandles av Anticimex (fryses ned), alt annet må kjemisk behandles. Absolutt ingen ting må fjernes fra området før Anticimex har klarert området da dette kan spre seg veldig fort. Det er i utgangspunktet ønskelig at det relevante rommet sperres av for å minimere risiko. Anticimex vil komme tilbake ila dagen med en foreslått behandlingsprosess. De ønsker også å gjennomføre et informasjonsmøte med de pårørte partene. Vi kommer tilbake så fort vi har mer info.

Mvh
Styret

Forekomst av møll i bodområdet

Hei,

Styret har fått melding fra beboer om forekomst av møll, eller lignende, i bodområdet i U2 som tidligere har vært rammet av oversvømmelse. Styret er i prosess med forsikring og skadedyrservice. Vi oppfordrer alle med boder i dette området til å sikre alle tekstiler de måtte ha liggende omgående for å minimere skadeomfang. Vi følger opp med mer info så fort vi har dette.

Mvh
Styret

Varsel om utbedringer i garasjeanlegg, U1 19. – 25. juni

Styret har siden vinteren 2014/15 fulgt opp mangelsak knyttet til sameiets garasjeanlegg, der smeltevann fra bilene i U1 renner gjennom garasjedekket og ned på bilene i U2.

JM Norge ønsker å utbedre mangelen ved å legge et vanntett og slitesterkt polyuretandekke i U1. Dekket vil forventningsvis også redusere støvingen vi opplever fra betonggulvene.

For at dette skal kunne bli gjennomført er det nødvendig at garasjeanleggets etasje U1 er fullstendig tømt, i hele utbedringsperioden. Arbeidet forventes igangsatt 19. juni med avslutning 25. juni.

Dette innebærer at samtlige biler og annet som oppbevares i garasjeanleggets U1 må plasseres et annet sted, i hele uke 25, fra 19. – 25. juni.

Styret oppfordrer beboere som har parkeringsplass i U2, som vil stå ledig i perioden, å melde dette inn til styret via styret@elvelunden.no. Beboere med parkeringsplass og særskilt behov for parkering, bes melde inn dette tilsvarende. Vi vil så forsøke å fordele eventuelle ledige plasser etter behov.

Resterende beboere bes utnytte gratis gateparkering og andre muligheter i perioden.

Biler/sykler/utstyr oppbevart i U1 i perioden, vil fjernes for eiers regning og risiko, da gulvarealet må være helt ryddet i hele perioden. Sykler/dekk som er montert i dekkstativ på vegg, kan henge.

Elvelunden fellesområder – Styrets innstilling til ekstern bruk

Med basis i oppstått diskusjon av ekstern bruk av Elvelunden sine uteområder, er det gjennomført en styrebehandling av saken. Vi ser ingen direkte utfordringer knyttet til dette, men anser det heller som et positivt bidrag for å skape et godt nærmiljø med våre naboer. Det vil ved ferdigstillelse av Fernanda Nissens Gate etableres mange lekeplasser med ulike fasiliteter, og en fleksibel bruk av hverandres fasiliteter tror vi vil glede både barna og de voksne. Dette fordrer selvsagt en respektfull bruk hvor retningslinjer overholdes og at søppel og gjenstander ikke blir liggende igjen.

Vi håper dette er en holdning som gjenspeiler synet til alle våre beboere og at vi sammen kan skape et godt nærmiljø.

Med vennlig hilsen
Styret Elvelunden

Problemer med fjernvarme torsdag 11.mai

Hafslund har problemer med sitt fjernvarmeanlegg idag noe som fører til en svært frisk start på dagen for oss i Elvelunden også.

Hafslund skriver i sin driftsmelding kl 0730:

Hafslund Varme har dessverre driftsutfordringer i fjernvarmenettet på morgenen torsdag 11. mai.
Noen av våre kunder opplever laverer temperaturer og lavere trykk enn normalt.
Vi forventer normal leveranse av fjernvarme innen et par timer.

Vi beklager den kjørlige morgenen.

Gjesteparkering

Styret minner om at vår begrensede gjesteparkering utelukkende er tiltenkt gjester i sameiet, og ikke skal benyttes til sameiernes egne biler.

Videre minnes det om begrensningen på maks 8t parkering for nevnte gjester.

Vilkårene er fastsatt for å sikre en best mulig utnyttelse av plassene, til glede for oss alle. Gratis parkering forøvrig finnes f.eks på gateplan rundt Voldsløkka m.v. Ellers er det stor kapasitet i p-hus 5 min gange nordover langs elven.

Styret vil oppdatere nettsiden med utfyllende informasjon. Sameiere som enda ikke har fått tilgang til bruk av gjesteparkeringen bes sende epost til styret@elvelunden.no

Audun B A, styremedlem

Brannalarmsensorer

Det er nylig gjennomført en service på brannanlegget i sameiet. Leverandør har gjort to mindre justeringer som er greit for alle å vite om:

  1. Sensitiviteten på sensorene som henger i taket er justert noe slik at det skal litt mer til for å få de utløst.
  2. Det røde blinkende lyset på de samme sensorene er deaktivert. Sensorene er fremdeles aktive og fungerer akkurat som før. Det er kun rødblinket hvert 20 sekund som er skrudd av.

Arbeider i Kristoffer Aamots gate

Styret har fått beskjed om at arbeidene med Kristoffer Aamots gate nå vil bli gjenopptatt fra og med mai.

Arbeidene som gjenstår er utvidelse av siste del av Kristoffer Aamots gate, 100m, nedenfor (til vest) innkjøring til Fernanda Nissens gate.

Arbeidene vil omfatte utvidelse av kjørefelt, sykkelbane og fortau. Arbeidet er antatt ferdigstilt sommer 2017. Samt at Selvaag Bolig vil ferdigstille alle arbeider fra og med rundkjøring Vitaminveien/Kristoffer Aamots gate.