Hekke- og gressplentråkking

Hei alle sammen

Det er nå satt opp sperrebånd i Elvelundens nordvestre hjørne, utenfor inngangen til 7B og bortover mot Akerselva.

Bakgrunnen for dette er klager fra våre naboer i Fernandas Hage, da vi er veldig flinke til å tråkke gjennom hekken som skiller våre eiendommer og legge turen gjennom deres hager, og i flere tilfeller også over deres terrasser.

Dette har en uheldig tilleggseffekt av at hekken blir tråkket ned, og gressområdene våre blir gjort om til et sølehav (når det er noe varmere i været).

Vær vennlig å benytte våre egne arealer for tilgang til gangstiene langs Akerselva og til Fernanda Nissens gate, så vi slipper å måtte bekoste større, og mer permanente gjerder mellom eiendommene.

Vis hensyn til heisene

Det har skjedd flere ganger i vinter at dører i de enkelte heisene har sporet av/kilt seg fast, etter at beboere har holdt de åpne med bein eller andre gjenstander. Dette koster oss mye penger, da heismontører ikke er billige i drift.

Merk at det finnes fine knapper inne i heisen, herav en man kan benytte for å holde dørene åpne i noe lenger tid. Disse knappene er også langt billigere i bruk enn ovennevnte beinmetode.

Bruk hodet, vi har bare én heis (i hver oppgang).

Innbrudd i Sameiet Elvelunden

Natt til mandag 23. februar var det innbrudd i sameiet. En årvåken beboer overrumplet tre menn i det disse var i ferd med å klippe av en sykkellås i ett av våre bodarealer.

Politiet ble oppringt og hundepatrulje ankom deretter Elvelunden så raskt at to av de tre gjerningsmennene umiddelbart ble pågrepet.
operasjonssentralen

Det er ingen tegn til oppbrutte låser i bygningen, så de tre må enten ha tilgang til nøkkel, eller fulgt etter en beboer inn i bygget.

I tillegg til de preventive tiltakene sameiet allerede har, iverksetter styret nå ytterligere tiltak  for å forhindre at vi opplever det samme igjen.

Vi ber samtidig samtlige beboere om å passe på at ingen følger etter dem inn i bygningsmassen. Dette gjelder både gjennom inngangsdører og garasjeport. Dersom det fattes mistanke om at noen har sneket seg inn i bygget på denne måten, ring gjerne politiet. Som dere ser av historien over, har dette en klart gunstig effekt.

Vi har også hatt problemer med at beboere slipper inn gjester som «har ringt på feil» ringeklokke, eller har andre gode unnskyldninger for å bli sluppet inn. Vær vennlig å ikke slippe inn noen andre enn egne gjester i bygget!

Vi oppfordrer videre til å ha solide FG-godkjente låser på både bod og sykkel, og ikke oppbevare verdisaker i verken bil eller bod. Aldri merke dine nøkler med adresse, og gi umiddelbar beskjed til styret, dersom enkelte av disse måtte bortkomme.

På vegne av styret.

Mvh

Audun B A
Styreleder

Generell informasjon om avfallsordningen i sameiet

Sameiet har fire avfallsbrønner, to for papp og papir, og to for plast, biologisk avfall og restavfall.
Brønnene har en tendens til å proppes, noe styret er i dialog med JM og leverandør om å utbedre. Inntil dette bedres, hjelper det stort å strimle papp fremfor å brette den (brettede pizzaesker er en gjenganger i bunn av proppen), samt å kaste én og én pose i avfallsbrønnene for øvrig avfall.

Avfallsbrønnene blir tømt hver fredag. Tømmingen foregår ved at én person i lastebil fra renovasjonsetaten benytter en fjernstyrt løftekrok til å tømme beholder for beholder. Avfall som er plassert på bakken, utenfor avfallsbrønnene blir følgelig ikke medtatt ved tømming, men blir istedet liggende til vår alles sjenanse. Vær snille å ikke legg avfall på bakken. Passer det ikke i luken, så må det transporteres vekk på en annen måte, se under.

Har du behov for å kaste glass- og metallemballasje finnes det returpunkt for dette både i Fernanda Nissens gate 1, samt i Lillogata 5K. Sistnevnte returpunkt kan de fleste sameiere se fra stuevinduet sitt, på snuplassen utenfor vårt nabosameie direkte mot syd. Glass og metall skal ikke kastes i restavfall.

Øvrig avfall som ikke passer i våre egne avfallsbrønner, eller i returpunkt for glass- og metall, kan leveres Grefsen hageavfallsmottak og minigjenvinningsstasjon i Kapellveien 188.

Det er fint om vi alle kan bidra til et godt bomiljø, ved å plassere eget avfall der det hører hjemme.

Returpunkt for glass og metall

Returpunkt for glass og metall

Grefsen minigjenbruksstasjon

Grefsen minigjenbruksstasjon

 

Parkering Elvelunden

Styret har hatt kontakt med Brann og redningsetaten og tilsynsleder i Oslo. Det har også blitt gjennomført en fysisk befaring i Elvelunden, og konklusjonen er tydelig:

All tilgjengelig, asfaltert plass rundt våre bygg, må avsettes for brannvesenets lift (stigebil).

Dette for å ivareta sikkerhetskravene slik at brannvesenet vil kunne komme frem med sine kjøretøy, spesielt stigebil, dersom det skulle oppstå brann i byggene.

Det er altså parkering forbudt på samtlige brannoppstillingsplasser (7 x 12 meter fra hvert røde skilt), samt på hele brannbilveien rundt våre bygg.

brannoppstillingsplasser

Parkeringsforbudet på brannoppstillingsplasser og brannbilvei har vært tilstede fra byggene stod ferdig, men dette vil fra mandag 16. februar bli fulgt opp og håndhevet. Styret er i dialog med parkeringsselskaper som vil følge opp parkeringsreguleringen på hele sameiets område fremover.

 

 

Fjernvarme fredag 06.02

Hafslund melder at de har problemer med fjernvarmeleveransen sin igjen og regner med bortfall i 2 timer. På siden dems står følgende feilmelding:

Driftsforstyrrelse på fjernvarmenettet i Oslo
Fredag 6. februar
kl 09:40
Hafslund Varme har fredag morgen en driftsforstyrrelse i fjernvarmenettet som medfører lavere temperaturer eller manglende levering av fjernvarme hos kunder utenfor ring 2.
Feilen berører ikke kunder i tilknytning Grorudnettet og Søndre Nordstrand.
Ytterligere informasjon kommer.
Vi beklager ulempen situasjonen medfører.

http://www.hafslund.no/fjernvarme/drifts-_og_feilmeldinger/8129