Solskjerming og innsynsskjerming

Styret har de siste månedene arbeidet med innhentelse og vurdering av tilbud på ulike former for solskjerming som markiser, persienner og screens, samt innsynsskjerming/solskjerming til montering mellom balkongene i sameiet.

Status på saken er at antall aktuelle leverandører er redusert til noen få, og det arbeides nå med å innhente endelige tilbud, der pris vil være ett av flere momenter som betraktes før endelig valg av leverandør.

Mer informasjon om dette følger og vi håper å kunne igangsette bestillingsprosessen ikke lenge etter påske slik at de som ønsker har solskjermingen ferdig montert før den verste sola setter inn.