Bestilling av strømuttak i garasjekjeller og boder

På bakgrunn av ytret ønske fra flere sameiere om å installere strømuttak i garasjekjeller og i bodene, har styret innhentet et felles pristilbud fra vår samarbeidspartner Fetsund Elektro.

Styret har vedtatt at hver enkelt sameier kan installere ett uttak per parkeringsplass, samt ett dobbeltuttak i egen bod. Det kreves egen måler på uttak i garasjen, mens sameiere som ønsker å installere uttak i kjellerbod, samtidig godtar økning i deres individuelle felleskostnader tilsvarende en beregnet driftskostnad av ett stort kjøleskap/fryseboks, beregnet ved bruk av 1kr/kWh. Begge deler, for å unngå skjevfordeling mellom sameiere med og uten uttak.

For installasjon av uttak ved parkeringsplass inkludert egen måler, er totalkostnaden stipulert til ca kr 7200 ink mva (noe avhengig av avstand til inntak). Forskriftene setter en begrensning på 10A for lading av elbil ved bruk av ordinært strømuttak.

Dersom man har behov for et uttak med mer strøm, f.eks til en Tesla, så må det legges opp til en egen ladestasjon for dette. Den enkelte sameier må i tilfelle selv innhente tilbud på ønsket løsning, f.eks fra Fetsund Elektro, som må fremlegges for styrets eventuelle godkjenning. Dette for at styret skal kunne forhindre fremtidige kapasitetsproblemer i sameiets strømforsyning.

For installasjon av uttak i egen bod i kjeller, kreves ingen måler, og totalkostnaden er stipulert til kr 3.500kr ink mva.

Bestilling gjøres direkte til Fetsund Elektro: http://fetsundelektro.no/kontakt_oss/
Oppgi ved bestilling at uttaket skal monteres iht sameiets avtale.

 

Ferdigstillelse av utomhusområder

Flere sameiere har bemerket at JM er i ferd med å ferdigstille utomhusområdene, og har spørsmål i denne forbindelse, da spesielt angående anleggelse av gangstier til/fra Akerselva.

Styret har vedtatt en forlengelse av gangveien foran våre fire inngangspartier ut til turstien langs Akerselva i det nordvestre hjørnet av tomta. Det vil tilstrebes en løsning som både sikrer enkel adkomst til turstien, samtidig som innsyn til og uønsket gjennomgang over våre arealer reduseres.

Øvrig eventuelt behov for gangstier/anleggelse av tilkomst, vil vurderes når JM har levert utomhusplan som avtalt. Dette inkluderer ytterligere beplantning for å hindre uønsket ferdsel over grøntområder, såvel som tilretteleggelse for ferdsel der dette er naturlig.

Vi ber om at anleggsgartnernes avsperringer respekteres, og at sameierne er tålmodige med tanke på ønsker og behov for endring av leverte løsninger. Vi vil ikke kunne gjøre endringer på løsningene, inntil ferdigattest er gitt av kommunen. Dette for å unngå offentlige krav om tilbakestillelse/korreksjontil opprinnelig omsøkte løsninger.