Garasjevask – status

Som alle som benytter garasjeanlegget har merket seg, har det ikke vært utført rengjøring i disse arealene siden JM avsluttet sitt arbeide i 2014. Det ligger også enkelte byggematerialer igjen i nedkjøringen til garasjen.

Styret har med jevne mellomrom minnet utbygger om behovet for vask og opprydding, og dette ser nå ut til å løse seg.

Når tiden kommer og dette blir gjennomført, vil styret informere ved oppslag i inngangsparti og her på Elvelunden.no. Det er hver garasjeplasseiers ansvar å påse at plassen er tom denne aktuelle dagen, så styret anmoder om å løpende følge med.

Mer informasjon følger snarlig.

Mvh

Styret

Økt sikkerhet i Elvelunden

Sameiet har i løpet av våren opplevd flere innbruddsforsøk og styret har løpende vurdert og iverksatt både synlige, og mindre synlige, tiltak for å forhindre negative konsekvenser for beboerne. Så langt har vi vært forskånet for de større hendelsene, da forsøkene enten blir stoppet av den første døren, eller av lovens lange arm. Styret vil allikevel ha sameiets sikkerhet høyt på prioriteringslisten også fremover.

tyv

Som sikkert mange har merket seg, er alle eksterne dører, samt dørene som leder videre inn i bygget fra garasjekjeller forsterket. Tiden automatiske dører står åpne er i tillegg vesentlig redusert, og potensielt svake punkter i vår passive forskalling er utbedret og styrket.

Ingen av disse tiltakene er spesielt effektive, dersom de ikke kombineres med aktsomhet fra sameierne. Ved to av de nevnte innbruddsforsøkene, så har én av våre beboere notert seg at uvedkommende har befunnet seg i bygget, og varslet politiet som raskt har vært på stedet for å ta med seg de uønskede elementene.

Vi ber alle beboere om å forsikre seg om at ingen følger etter dem inn i bygget, gjennom inngangsdører eller garasjeport.

Bilførere (og andre som benytter garasjerampen) bes vente de få sekundene det tar for garasjeporten å lukke seg, før de kjører videre inn, eller ned i garasjen. Ved utkjøring vil det være effektivt å holde redusert fart opp garasjerampen, slik at garasjeporten får tid til å lukke seg innen du kjører av gårde.
b150f551537f246f3c0527cdde1269f6

Slipp ikke inn personer i byggene som du ikke kjenner, eller som skal til deg. Oppbevar ikke verdisaker i garasje eller i boder utenfor egen leilighet.

Mvh

Styret

Terrassevarmere, lamper, markiser, utendørs persienner og innssynsskjerming

Sameiets vedtekter pkt 15 fastsetter følgende:

«Utskifting av vinduer og dører, oppsetting av markiser, utvendige persienner, utvendige lamper og antenner herunder parabolantenne og lignende på byggets fasade, kan kun skje etter forutgående godkjennelse og vedtak av styret eller sameiermøtet.»

Styret har gjort følgende to vedtak:

Lampe:
Sameiere kan, uten særskilt søknad, installere samme lampe som opprinnelig tilbudt som tilvalg av JM, «Echo Grafitt», gitt standard plassering på vegg, og forskriftsmessig montering.
Echo graphite

Terrassevarmer:
Sameiere kan, uten særskilt søknad, montere terrassevarmere etter eget ønske, gitt montering tett mot vegg/tak. Øvrig plassering, herunder på forlengerarm/nedsenket fra tak, krever fremdeles styrets godkjennelse etter søknad.

Sameier har selv ansvar for utførelsen av monteringen, og at denne gjøres forskriftsmesssig, herunder med tanke på brannvern, isolasjon, og øvrige konstruksjonsmessige problemstillinger (herunder dampsperre i vegg). Behov for tilbakestillelse grunnet feilmontering/punktering av dampsperre eller andre relaterte skader, vil måtte bekostes av den ansvarlige sameier.

a1a49a13041dc29fa95153aa9e16730f-image

Ang markiser, utendørs persienner og øvrig utendørs innsynsskjerming, så har styret arbeidet med dette i flere måneder. Grunnet en rekke ulike variasjoner av vinduer og balkonger, har det vist seg utfordrende å finne en løsning som fungerer tilfredsstillende for samtlige leiligheter. Dette er imidlertid nå på plass. Samtidig har vi skåret antall potensielle leverandører ned til to, og arbeider nå med å sluttføre prisforhandlingene. Denne delen av prosessen har dessverre vist seg å trekke noe ut i tid, da partene initielt har stått et stykke fra hverandre. Vi har enda ikke oppnådd de betingelsene vi krever for å la leverandørene få innpass, men håper til glede for oss alle, at dette skal kunne sluttføres i løpet av rimelig tid.

Ved behov for mer informasjon rundt dette, er det bare å stille spørsmål, så skal vi svare så godt vi kan.