Solskjerming

Utvendig solskjerming har vært en av mange oppgaver styret har fokusert på den siste tiden. Som de fleste vet medfører montering av persienner, markiser, levegger, mv en fasadeendring og er dermed søknadspliktig ihht sameiets vedtekter og husordensregler. For å ivareta en ensartet, «ryddig» og pen fasade er det i styrets og sameiets interesse å ha en leverandør og en standardisert produktpakke.

Etter flere runder med mulige leverandører og forhandlingsrunder er det nå instillt en leverandør som vi mener leverer gode produkter, god service/oppfølging og ikke minst til en fornuftig fremforhandlet pris: Norsol Solskjerming AS.

Avtale er ikke signert ennå, men det er enighet om innhold og vilkår. Detaljene i avtalen vil bli informert om nærmere etter signering og på kommende sameiermøte, men det er snakk om en fast avtale som alle sameiere vil kunne nyttiggjøre seg av, også fremover i tid. Styret er godt fornøyd med resultatet, og mener det vil være vanskelig å oppnå bedre kvalitet og pris på privat basis.

Produkter:
Avtalen vil i gjelde hele produktporteføljen til Norsol, både produkter for ute- og innendørs bruk. Følgende 3 produkter vil imidlertid være mest relevant for de fleste, da de inngår i styrets vedtatte løsninger for å sikre en helhetlig og uniform fasade:

Markise:
Norlet terrassemarkise med justerbar vinkel og flere tilvalgsmuligheter. Kan leveres motorisert og med fjernkontroll.
Mer info på: http://www.norsol.no/produkter/markiser/

Persienne:
Diplomat 50 (eventuelt President 80 for de øverste vindfulle etasjene). Diplomat 50 monteres på selve vindusrammen så vinduet uproblematisk kan vippes ut. Kan leveres manuelt betjent (snor på innsiden) eller motorisert m/fjernkontroll.
Mer info på: http://www.norsol.no/produkter/persienner-ute/

Levegg:
Ona Levegg som monteres på siden av balkong for å skjerme for sol, vind og innsyn fra siden. Festes normalt i balkongen over og kan eventuelt samkjøres med terrassemarkise. Leveres med enten wire eller motor.
Mer info på: http://www.norsol.no/produkter/levegg/

Uforpliktende besiktigelse:
Montering av utvendig solskjerming krever på flere steder av byggene våre kostbar leie av lift, osv. Det er derfor ønskelig for alle parter å gjøre en første større samle-bestilling som også vil føre til en enda større prisreduksjon. Et av vilkårene i avtalen er at styret nettopp koordinerer denne første samle-bestillingen.
Styret ønsker derfor å kartlegge hvilke beboere som kan være interessert i slik utvendig solskjerming (eventuelt også innvendig skjerming). Det er snakk om at leverandør kommer hjem til deg for en uforpliktende besiktigelse og prat om utvendig (og eventuelt innvendig) solskjerming.

Dersom du er interessert i en slik uforpliktende prat, send en email til Eilert i styret på fn7@computer.no med navn, oppgang og leilighetsnummer. Tilbakemelding innen 13. august.

 

Garasjevask 24. juni

Onsdag 24. juni kl 08:00 er det endelig tid for en god vask av garasjeanlegget i U1 og U2.

Kosting og vasking gjøres maskinelt, og hele anlegget må derfor være fullstendig tømt for biler, sykler og annet utstyr.

Biler som ikke er fjernet når arbeidet starter, vil bli tauet ut av garasjen for eiers regning og risiko. Øvrig hensatt utstyr og søppel, blir fjernet under de samme forutsetninger.
Det er den enkelte sameiers ansvar at ryddingen skjer slik det er beskrevet ovenfor, også i de tilfeller der plassen er utleid til andre.001

Eventuell rydding av plassen, eller behov for manuell vasking, vil bli fakturert den enkelte sameier.

Vi foreslår at de som ikke kan kjøre ut bilen sin innen denne dagen, leverer nøkkelen til en nabo som kan hjelpe.

Ved spørsmål om dette, eller annet, send e-post til styret@elvelunden.no

Mvh

Audun B A
Styreleder