P-plass i hagen?

Nei, styret er ikke blitt stormannsgale og anlegger hagebasert gjesteparkering i hele sameiets bredde.

P-plassene som opparbeides umiddelbart sør for Sameiet Elvelunden anlegges av Selvaag i forbindelse med utbedringer av garasjeanlegget hos våre naboer FN10. Vi har ikke på forhånd blitt informert om dette.

Vi er nå informert om at de kun skal være operative i ca 14 dager. Styret har bedt Selvaag om å sørge for sikkerheten til gående og lekende, og sette opp gjerder ved behov.
FN10_parkering