Oppdatering ang levegger

Viser til tidligere innlegg omkring levegger som ikke er helt stramme ifht gulv/tak på balkong og som blafrer i vinden.

Etter dialog med Norsol, og besøk hos enkelte sameiere som har opplevd dette problemet, har vi nå kommet frem til en enkel løsning. Løsningen består i å montere et eller flere ekstra ledd nederst eller øverst ifm festeanordningen for å stramme opp duken.

De som har bestilt levegg og som opplever at den ikke er stram og/eller blafrer kan kontakte Norsol direkte for å få fikset dette.

Kontaktpersoner hos Norsol ifm dette er:
Grete Grønn: 97141587
Tom Fosserud: 47707057

Varsel om ordinært sameiermøte

Varsel om sameiermøte er sendt ut til alle seksjonseiere.

Møtet avholdes 7. mars. Mer informasjon om tid og sted følger.

Saker som evt ønskes behandlet i sameiermøtet, må være meldt skriftlig til styret innen 29. januar. Bruk gjerne styret@elvelunden.no

Merk at vi også stiller oss positive til innspill, også ut over det som normalt tas opp i et sameiermøte. Ønsker du en sak vurdert og behandlet i styret, er det bare å sende en mail.

Ha en fortsatt fin vinter!

Mvh

Styret
v/ Audun B A, Styreleder

Status på styrets arbeid

Styret arbeider løpende med oppfølging av avvik og mangler ved JMs leveranse, herunder gjenstående arbeider i både bygg 5 og 7 og fuktinntrenging og sprekker i garasjekjeller.
Vi vil intensivere dette arbeidet i tiden fremover, slik at vi kan legge flere av disse utestående punktene bak oss.

Det jobbes også videre opp mot leverandører til sameiet, for å sikre at disse leverer som de skal. Vi har dialog gående med flere leverandører, da vi ikke opplever at alle gjør den jobben som er avtalt. Til glede for alle, så ser vi positive effekter av dette arbeidet og kvaliteten på de tjenestene som leveres bedres over tid.

Det vil informeres nærmere om vårt arbeide på det ordinære sameiermøte i mars.