Ordinært sameiermøte 7. mars 18:00

Som informert om i januar avholdes første ordinære sameiermøte 7. mars kl 18:00 på Handelshøyskolen BI.

Innkallelser er utsendt av forretningsfører pr epost etter ekstraordinært sameiermøtes beslutning (vedtektsendring). (Sameiere som ikke har oppgitt adresse mottar innkalling pr post)

Har du ikke mottatt denne, kontakt forretningsfører på rise@enqvist.no

styret

Søppelanlegg

Bekreftet leveringsdato på ny søppelsilo er 20. mars.

Firmaet som var så uheldig å smadre siloen, vil bekoste utskifting. Inntil denne dato har styret sørget for dobbel hyppighet i tømming av den gjenværende restavfallsbeholderen, uten ytterligere kostnad for sameiet.

Styret er i dialog med kommunen om mulig dispensasjon for maksimumskrav til søppelinnkast (papp).
Som tidligere informert vil ikke avfall hensatt på bakken utenfor beholderne blir bortfraktet ved henting. Avfall som ikke passer i nedkastene må derfor bortfraktes for egen maskin.

Avvik og mangler ved bygg/fellesarealer

Styret følger i disse dager opp utestående mangler og avvik knyttet til fellesarealer. Ettårsbefaringer gjennomføres med JM og vi vil trolig engasjere byggteknisk konsulent for å ettergå de mer tekniske aspektene ved overdragelsen.

Dersom sameiere har merket seg avvik/mangler utenfor egen seksjon, send gjerne en mail om dette til styret@elvelunden.no, slik at vi er sikre på å få med oss alt.

Det vil informeres om status i sameiermøtet 7. mars.

Endring i TV-tilbudet

Som mange nok har fått med seg ble TV-tilbudet fra Canal Digital redusert med flere kanaler natt til 01. februar, etter at Canal Digital og Discovery ikke har kommet i mål med sine prisforhandlinger.
https://kabel.canaldigital.no/hjelp/info/

Styret har allerede opprettet dialog med Canal Digital og vil se på hvilke muligheter som foreligger for sameiet, og følger opp dette videre på vegne av sameierne.

Mer informasjon følger når dette foreligger.

På vegne av styret

Audun B A
Styreleder