Hold rømningsveier (og garasjekjeller) fri

Minner om at det ikke er tillatt å hensette gjenstander verken i ganger, trapper eller i garasjen jfr sameiermøtets vedtak.

Bakgrunnen for forbudet er hovedsakelig brannsikkerhet, både forebyggende og i verste fall skadebegrensende/livreddende.

Merk at det ikke under noen omstendigheter er tillatt å oppbevare gassflasker i kjelleren, tomme eller ei.

Oversvømmelse i U2

I bodområdet som strekker seg mellom 7A og 5B i U2 er det dessverre vannskader for tredje gang etter at kummen i gangen er oversvømt.

Følgende boder er berørt:

7A 02 05
7A 03 01
7A 03 02
7A 04 01
7A 04 02
7A 05 01

Gangen er svabret og vi har fått noen titalls liter vann tilbake i sluket (som nå ikke lenger er fullt)
Det er fremdeles vann i de midterste bodene, som sakte renner ut på gangen igjen.

SSG er kontaktet og vil rykke ut så snart som mulig og suge opp vann i boder, vaske gulv og redde eventuelt innbo som står på gulvet. De har allerede nøkler til bodene og anslår utrykning vil skje i morgen tidlig.

Viser ellers til informasjon på siden:
https://www.facebook.com/groups/334477110075799/

Har du ikke tilgang til denne, men er berørt, send en epost til styret på:
styret@elvelunden.no

Styret setter alle kluter til de nærmeste dagene for å få en permanent løsning på dette problemet.

Audun B A
Styreleder