Garasjevask 20.april

Det blir vask av garasjen torsdag 20.april. Egen oppmerket plass må være ryddet og tom, og alle biler/mopeder/tilhengere/kjøretøy må være ute av garasjen innen kl 0830.
Biler som fremdeles er tilstede på dette tidspunktet vil bli tauet for eiers regning.

Det vil bli informert om dette i flere kanaler, men fint om alle merker seg datoen og tidspunktet allerede nå, slik at vi får en smidig avvikling av en sårt trengt garasjevask.

Kartlegging av lading – garasjekjeller

I forbindelse med styrets kartlegging og strukturering av dokumentasjonen knyttet til ladeuttak og ladestasjoner i garasjen, har vi behov for at eiere av følgende parkeringsplasser sender en epost til styret@elvelunden.no med nærmere angitt informasjon.

2, 7, 26, 30, 42, 49, 50, 54, 70

I eposten er det fint om dere skriver navn, leilighetsnummer (f.eks 5A0402), hvilken elektriker som er benyttet for installasjon. I tillegg må de av dere som ikke har sendt inn samsvarserklæring og brukerdokumentasjon sende oss dette snarest (som tidligere varslet på hvert enkelt uttak).

Mangler ved installasjonen vil følges opp, og det vil stilles krav til retting/utbedring.

For uttak der dokumentasjonen ikke er på plass hos styret innen 01.04, blir strømmen koblet fra uten nærmere varsel. Dette som ledd i styrets oppfølging av brannsikkerheten i sameiet.

Se også fastsatte krav til lading i sameiets fellesarealer på elvelunden.no

Mvh

Audun B A
Styremedlem

Bymelding

Hei alle sammen og takk for gårsdagens sameiermøte og beboermøte!

På møtet ble det gitt innspill om manglende klipping av gress, dårlig fremkommelighet pga overvann mv på kommunens grunn, spesielt i området ned mot Akerselva rundt turstien.

Styret vil sørge for at utomhusarealene som tilhører sameiet blir ivaretatt, men disse områdene rundt turstien er kommunal grunn og derfor ikke noe styret kan iversette tiltak på.

I den forbindelse vil jeg anbefale www.bymelding.no eller tilhørende app i App Store hvor hver enkelt beboer kan melde fra til Bymiljøetaten i Oslo Kommune om mangler eller utbedringsområder. Dette kan være klipping av gress, drenering, mørke gatelykter, mv.

 

Ordinært sameiermøte 2016

Det er i dag utsendt innkalling med saksdokumenter for ordinært sameiermøte som skal avholdes 21.mars 2017 kl. 18.00 i rom C2-060 hos BI Nydalen.

I henhold til sameiets vedtekter er innkallingen utsendt elektronisk til alle som har registrert epostadresse hos forretningsfører. Har du ikke mottatt innkallingen, ta kontakt med rise@enqvist.no

Signert årsberetning og regnskap med noter, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelig her:
Signert årsregnskap m/noter 2016
Revisjonsberetning 2016 -Sameiet Elvelunden