Varsel om utbedringer i garasjeanlegg, U1 19. – 25. juni

Styret har siden vinteren 2014/15 fulgt opp mangelsak knyttet til sameiets garasjeanlegg, der smeltevann fra bilene i U1 renner gjennom garasjedekket og ned på bilene i U2.

JM Norge ønsker å utbedre mangelen ved å legge et vanntett og slitesterkt polyuretandekke i U1. Dekket vil forventningsvis også redusere støvingen vi opplever fra betonggulvene.

For at dette skal kunne bli gjennomført er det nødvendig at garasjeanleggets etasje U1 er fullstendig tømt, i hele utbedringsperioden. Arbeidet forventes igangsatt 19. juni med avslutning 25. juni.

Dette innebærer at samtlige biler og annet som oppbevares i garasjeanleggets U1 må plasseres et annet sted, i hele uke 25, fra 19. – 25. juni.

Styret oppfordrer beboere som har parkeringsplass i U2, som vil stå ledig i perioden, å melde dette inn til styret via styret@elvelunden.no. Beboere med parkeringsplass og særskilt behov for parkering, bes melde inn dette tilsvarende. Vi vil så forsøke å fordele eventuelle ledige plasser etter behov.

Resterende beboere bes utnytte gratis gateparkering og andre muligheter i perioden.

Biler/sykler/utstyr oppbevart i U1 i perioden, vil fjernes for eiers regning og risiko, da gulvarealet må være helt ryddet i hele perioden. Sykler/dekk som er montert i dekkstativ på vegg, kan henge.

Elvelunden fellesområder – Styrets innstilling til ekstern bruk

Med basis i oppstått diskusjon av ekstern bruk av Elvelunden sine uteområder, er det gjennomført en styrebehandling av saken. Vi ser ingen direkte utfordringer knyttet til dette, men anser det heller som et positivt bidrag for å skape et godt nærmiljø med våre naboer. Det vil ved ferdigstillelse av Fernanda Nissens Gate etableres mange lekeplasser med ulike fasiliteter, og en fleksibel bruk av hverandres fasiliteter tror vi vil glede både barna og de voksne. Dette fordrer selvsagt en respektfull bruk hvor retningslinjer overholdes og at søppel og gjenstander ikke blir liggende igjen.

Vi håper dette er en holdning som gjenspeiler synet til alle våre beboere og at vi sammen kan skape et godt nærmiljø.

Med vennlig hilsen
Styret Elvelunden

Problemer med fjernvarme torsdag 11.mai

Hafslund har problemer med sitt fjernvarmeanlegg idag noe som fører til en svært frisk start på dagen for oss i Elvelunden også.

Hafslund skriver i sin driftsmelding kl 0730:

Hafslund Varme har dessverre driftsutfordringer i fjernvarmenettet på morgenen torsdag 11. mai.
Noen av våre kunder opplever laverer temperaturer og lavere trykk enn normalt.
Vi forventer normal leveranse av fjernvarme innen et par timer.

Vi beklager den kjørlige morgenen.

Gjesteparkering

Styret minner om at vår begrensede gjesteparkering utelukkende er tiltenkt gjester i sameiet, og ikke skal benyttes til sameiernes egne biler.

Videre minnes det om begrensningen på maks 8t parkering for nevnte gjester.

Vilkårene er fastsatt for å sikre en best mulig utnyttelse av plassene, til glede for oss alle. Gratis parkering forøvrig finnes f.eks på gateplan rundt Voldsløkka m.v. Ellers er det stor kapasitet i p-hus 5 min gange nordover langs elven.

Styret vil oppdatere nettsiden med utfyllende informasjon. Sameiere som enda ikke har fått tilgang til bruk av gjesteparkeringen bes sende epost til styret@elvelunden.no

Audun B A, styremedlem

Brannalarmsensorer

Det er nylig gjennomført en service på brannanlegget i sameiet. Leverandør har gjort to mindre justeringer som er greit for alle å vite om:

  1. Sensitiviteten på sensorene som henger i taket er justert noe slik at det skal litt mer til for å få de utløst.
  2. Det røde blinkende lyset på de samme sensorene er deaktivert. Sensorene er fremdeles aktive og fungerer akkurat som før. Det er kun rødblinket hvert 20 sekund som er skrudd av.

Arbeider i Kristoffer Aamots gate

Styret har fått beskjed om at arbeidene med Kristoffer Aamots gate nå vil bli gjenopptatt fra og med mai.

Arbeidene som gjenstår er utvidelse av siste del av Kristoffer Aamots gate, 100m, nedenfor (til vest) innkjøring til Fernanda Nissens gate.

Arbeidene vil omfatte utvidelse av kjørefelt, sykkelbane og fortau. Arbeidet er antatt ferdigstilt sommer 2017. Samt at Selvaag Bolig vil ferdigstille alle arbeider fra og med rundkjøring Vitaminveien/Kristoffer Aamots gate.

Bytte av balkongglass

Plan
Som besluttet på et tidligere sameiermøte skal de mørkeblå balkongglassene byttes ut. Arbeidet med å skifte ut disse starter tirsdag 2. mai 2017 og vil pågå de kommende ukene. JM vil starte med bygg 5 og jobbe seg mot elven. De fleste balkongene vil bli skiftet via lift, og krever således ikke at beboerne er hjemme. JM vil kontakte de som må håndteres fra leiligheten.

Ryddige balkonger
I utskiftningsperioden er det fint om alle med balkonger som skal skiftes tilstreber å holde det relativt ryddig, samt plassere større gjenstander som griller og lignende så nærme husveggen som mulig.

Sikkerhet
Alle påstartede balkonger vil avsluttes iløpet av samme dag for å ivareta sikkerheten til beboere. Gi snarest beskjed til styreleder på telefon dersom dette ikke overholdes. Det vil også settes opp sperrebånd på balkongdørene under utskifting. Viktig at alle overholder dette og ikke går ut på balkongene mens arbeidet pågår.

Oppbevaring på tomt
De nye glassene vil bli plassert rundt på tomten. Likeledes vil det settes opp en container for de gamle glassene. Denne skal ikke anvendes til annet avfall (styret leier inn egen container til dette senere i forbindelse med dugnad).