Felleskostnader juli og oppdatering av eierregister

I forbindelse med sameiets skifte av forretningsfører pr 30.06 vil faktureringen av felleskostnader for 2. halvår 2017 avvike noe fra etablert praksis. Nye fakturaer vil utstedes så snart ny forretningsfører har fått overdratt oppdraget.

I forbindelse med skiftet har styret sendt ut forespørsler til alle registrerte eiere og bedt om oppdatert kontaktinformasjon. Dersom du ikke har mottatt slik forespørsel, ber vi om at kontaktinfo (navn, adresse, telefonnummer, epost, leilighetsnummer på formatet 5AH0204, sendes styret på adressen styret@elvelunden.no)

Audun B A
Styret

Utsatt ferdigstillelse u1 – mandag 26. juni kl 14:00

Grunnet behov for å legge et ekstra lag polyuretanbelegg i garasjeanleggets u1, tar arbeidet noe lenger tid enn først antatt.

Det vil ikke være mulig å parkere i u1 innen kl 14:00 mandag 26. juni.

Håper ikke dette skaper for store utfordringer for beboere med parkeringsplass her.

Styret oppfordrer til å benytte gratis gateparkering i gatene nord for voldsløkka eller andre tilsvarende løsninger i perioden.

Dersom behov for parkering i u2, oppfordrer vi beboerne til å avtale dette seg i mellom via sameiets facebook-gruppe.

Mvh

Audun B A
Styret

Klesmøll i bodområdet (2)

Hei,

Anticimex har nå vært i det gjeldende bodområdet og vurdert situasjonen og konstatert at det er klesmøll. Alt at tekstiler i disse bodene må behandles av Anticimex (fryses ned), alt annet må kjemisk behandles. Absolutt ingen ting må fjernes fra området før Anticimex har klarert området da dette kan spre seg veldig fort. Det er i utgangspunktet ønskelig at det relevante rommet sperres av for å minimere risiko. Anticimex vil komme tilbake ila dagen med en foreslått behandlingsprosess. De ønsker også å gjennomføre et informasjonsmøte med de pårørte partene. Vi kommer tilbake så fort vi har mer info.

Mvh
Styret

Forekomst av møll i bodområdet

Hei,

Styret har fått melding fra beboer om forekomst av møll, eller lignende, i bodområdet i U2 som tidligere har vært rammet av oversvømmelse. Styret er i prosess med forsikring og skadedyrservice. Vi oppfordrer alle med boder i dette området til å sikre alle tekstiler de måtte ha liggende omgående for å minimere skadeomfang. Vi følger opp med mer info så fort vi har dette.

Mvh
Styret