Fakturering felleskostnader 2. halvår 2017

Sameiet skiftet forretningsfører fra og med 1. juli, og benytter nå BORI BBL.

Alle sameiere skal ha mottatt fakturaer for felleskostnader i Sameiet Elvelunden for 2. halvår 2017 per post. Som det fremgår av medfølgende informasjonsbrev, så tilbyr BORI både avtalegiro og e-faktura, eller en kombinasjon av disse to tjenestene.

Grunnet en teknisk feil mellom Nordea og Nets, kan enkelte ha opplevd problemer ved opprettelsen av e-faktura, men dette skal nå være håndtert.

Første faktura kan betales manuelt i nettbanken. Ved opprettelse av e-faktura vil de resterende fakturaene mottas elektronisk i nettbanken. Ved opprettelse av avtalegiro, vil disse betales automatisk ved forfall. E-fakturareferanse fremgår av faktura.

Faktura for juli har betalingsfrist 20. juli. Har du ikke mottatt faktura, er du på ferie, eller er det andre årsaker til at betaling per denne dato kan bli vanskelig, ta kontakt med BORI på line.rostad.fjeldberg@bori.no eller brit.olsen-bjerke@bori.no

Har du fortsatt å betale til tidligere forretningsfører, også etter overgangen, ta kontakt med Enqvist på rise@enqvist.no

Ved utleie av seksjoner, bytte av adresse, epost eller annen endring av kontaktinfo, ta kontakt med ny forretningsfører, som holder eierregisteret oppdatert.

Fortsatt god sommer!

Audun B A
Styret i Sameiet Elvelunden