Garasjevask torsdag 19. april kl 08:00

Det blir vask av garasjen torsdag 19.april. Egen oppmerket plass må være ryddet og tom, og alle biler/mopeder/tilhengere/kjøretøy må være ute av garasjen innen kl 0800Biler som fremdeles er tilstede på dette tidspunktet vil kunne bli tauet for eiers regning.

Det vil bli informert om dette i flere kanaler, men fint om alle merker seg datoen og tidspunktet, slik at vi får en smidig avvikling av garasjevasken.

Styret informerer for ordens skyld om vedtektenes regulering av bruk av garasjen. Det skal ikke oppbevares annet enn bil/tilhenger/transportmiddel på egen oppmerket plass, med mindre det er søkt om oppbevaring av dekk på dekkstativ montert på vegg/søyle. Etter rydding av egen plass, bes det derfor om at vedtektene overholdes.

Innkalling årsmøte 23. april 18:00

Styret har i dag innkalt til årsmøte 2018 i Sameiet Elvelunden. Årsmøtet avholdes på BI i Nydalen 23. april kl 18:00.
For alle sameiere som har registrert sin epostadresse hos vår forretningsfører er innkallingen gjort elektronisk iht sameiets vedtekter (sendt til registrert epost-adresse)

For de siste seks sameierne, så er innkallingen postlagt i dag. Har du verken mottatt per epost eller post i løpet av noen dager, ber vi om at det gis beskjed til styret@elvelunden.no. I tillegg til epostadresse og annen kontaktinformasjon, oppgi da også relevant leilighetsnummer (f.eks 5A 0402), så får vi oppdatert informasjonen som er registrert på din seksjon.

Se innkalling m/vedlegg under:
Innkalling til årsmøte 2018 Sameiet Elvelunden
Sak 7A – Utkast til nye vedtekter – Sameiet Elvelunden 2018
Sak 7B – Forslag om uteområder i Elvelunden
Signert årsregnskap 2017 og budsjett 2018 – Sameiet Elvelunden
Fullmaktsskjema

Vel møtt

Mvh Styret