Dugnad mandag 14. mai kl 18:00 (og utplassering av container)

Vårt nytilsatte styre inviterer til dugnad mandag 14. mai kl 18:00 for oppfriskning og rydding både innvendig og utvendig.

Håper så mange som mulig har anledning til å stille opp et par timers tid. Det bestilles noe å spise og drikke underveis.

Styret har fastsatt en agenda for kvelden, men vi tar gjerne i mot flere forslag.

I tillegg vil det bli plassert container fra og med 09. mai ved søppelanlegget ut mot veien. Benytt anledningen til å kaste skrot, men avstå fra fristelsen av å kaste elektrisk og/eller farlig avfall, da dette vil medføre store kostnader for sameiet.
«Vanlig» søppel går i søppelsjaktene som tidligere.