Infoskriv #2 (desember 2014)

Installering av strømuttak i kjellerlokaler:
Styret ønsker tilbakemelding fra de sameiere som ønsker uttak til strøm i kjellerlokalene, herunder parkeringsareal og bod.

Tilbakemeldingen må inneholde antall uttak ønsket i henholdsvis parkeringsarealet og i
personlig bod, plasseringen av disse (plass nr xx, bod nr xx), samt ønsket kapasitet dersom man har spesielle behov (f.eks ved lading av elbil).

Styret vil innhente et felles tilbud på denne installasjonen.

Røykdetektorer:
Røykdetektorer plassert i leilighetene må ikke fjernes, da dette vil utløse feil på
brannsentralen.

I tilfeller der detektorer blir fjernet, eller det blir utført andre korrigeringer på disse, vil
beboer av den respektive leilighet blir fakturert kr 750 + mva pr time for feilsøking og
tilbakestilling av alarmanlegget.

Ved spørsmål om dette, ta kontakt med Fetsund Elektro v/
Espen.nordhagen@fetsundelektro.no

Montering og endringer i fellesareal:
Styret gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å gjøre noen form for
installasjoner/montering/endring i sameiets fellesarealer, herunder ganger, trapper,
inngangsområde og kjelleretasjer uten sameiermøtets eller styrets godkjennelse.

Fellesareal vil i slike tilfeller kunne tilbakestilles til opprinnelig tilstand for den ansvarlige
beboers regning.

Kjøring og parkering på sameiets utomhusområder:
Styret minner om tidligere tilsendt informasjon, samt skilting på sameiets
utomhusområder. Det er totalforbud mot å parkere på oppstillingsplasser for brannbil (se
skisse under). Kjøring på adkomstveiene skal kun skje unntaksvis ved særskilt behov og
hensettelse av kjøretøy ut over ved av- og pålessing skal ikke forekomme.

Dersom kjøring og parkering på disse områdene tiltar, vil styret iverksette tiltak og
borttaue kjøretøy for eiers regning.

brannoppstillingsplasser

Innbetaling av felleskostnader:
Forretningsfører Enqvist etablerer driftskonto og vil fakturere sameierne så snart det
formelle er på plass. Dette har tatt noe tid, da vi har ventet på Brønnøysundregisterets
behandling av vår etablering, som nå er godkjent.

Innflytting:
Det er etter innflytting avdekket en del skader på vegger og tak i trappeoppgangene. Det oppfordres til forsiktighet, slik at det ikke påløper unødige kostnader for sameiet. Det minnes om at den enkelte beboer står ansvarlig for enhver skade som påføres sameiets fellesarealer.

Postkasseskilt:
Postkasseskilt, størrelse standard 58 x 94mm (hvit med sort skrift), kan bestilles gratis gjennom Postens flyttehjelp eller for ca kr 120,- fra skiltservice.com eller lignende tjenester.

Andre former for navnemerking på postkasser vil med tiden bli fjernet.

Blå balkongglass:
JM har gitt tilsvar på styrets forespørsel rundt de sterkt blåfargede balkongglassene, og har lovet å skifte disse ut med andre typer glass, dersom dette er sameiets samlede ønske.

Styret vil gjennomføre en nærmere prosess rundt dette, der den enkelte sameier vil ha
anledning til å påvirke den endelige beslutningen. Foreløpig er kr 1.245.000 tilbakeholdt i
denne forbindelse på vegne av sameierne dette gjelder. Mer informasjon følger.

Oppføring av utendørs markiser, persienner, paraboler etc:
Styret arrangerer befaring og innhenter felles tilbud på markiser, persienner, screens og
annen vind- og solskjerming. Det vil informeres om generelle retningslinjer, herunder
utforming, fargevalg og evt leverandør så snart dette arbeidet er gjennomført.

Lamper, som beskrevet i tilvalgsbrosjyren fra JM, montert ved opprinnelig strømuttak på
den enkelte balkong, forhåndsgodkjennes uten søknad.

For all annen montering vises det til sameiets vedtekter og krav om innvilget søknad.

Nysådd gress og beplantning:
JM har både sådd gress og plantet hekk og andre vekster rundt byggene. Det oppfordres til å ikke trå på nysådd gress, eller tråkke over planter. Bilkjøring på disse områdene har også forekommet, noe som burde være unødvendig å minne om at ikke er hensiktsmessig.

Styret vil se på muligheten for å opparbeide stier der det vurderes naturlig, for å spare
øvrige grøntområder. Utomhusarealene ferdigstilles først til våren og styret har holdt
tilbake kr 500.000 på vegne av sameierne inntil dette er utført.

Husordensregler:
Er under utarbeidelse av styret.

Inntil disse blir vedtatt og offentliggjort, ta normalt hensyn til dine naboer, vær vennlig å
ikke plassere søppel eller papp utenfor søppelsiloer (ta det med til egnet avfallsplass
dersom det er fullt utenfor bygget) og unnlat å oppbevare personlige eiendeler i sameiets
fellesarealer, herunder ganger, trappeoppganger og inngangspartier.

Løpende informasjon fra styret:
Styret vil foreløpig informere per epost. Sameiet har overtatt nettadressen www.elvelunden.no fra JM, og jobber med å opprette en enkel webside hvor relevant
informasjon vil bli publisert fortløpende.

I tillegg vil vi snarlig ta i bruk inngangspartiene for nøkkelinformasjon relatert til sameiet,
for å sikre at vi når ut til alle beboere. Innkallelse til sameiermøter vil tentativt skje per
post, epost, samt oppslag på webside og i inngangspartier.

Øvrig:
Det er normalt noen innkjøringsproblemer i nye bygg, så også i Elvelunden. Varmtvann og
oppvarming trenger noe tid for innkjøring. JM utbedrer dører, låser, takrenner, belysning
og annet fortløpende.

Avdekker dere avvik ved leveransen, husk å melde dette fra så raskt som mulig til JM som er motpart i det enkelte leilighetskjøp, slik at de får rettet opp i dette.

Styret har holdt tilbake kr 500.000 for arbeid som ikke er ferdigstilt i sameiets
fellesarealer i bygg 7 og bygg 5.
Avtaler om vaktmestertjenester, renhold og snømåking er under forhandling og ventes
igangsatt snarlig.

 

Mvh
Styret, Sameiet Elvelunden

En tanke om “Infoskriv #2 (desember 2014)

  1. Hei. Jeg søkte opp «balkongglass» og kunne ikke finne noe nyere innlegg her enn dette. Hva ble status til slutt? Hadde vært fint med litt informasjon rundt dette.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.