Infoskriv #3 (januar 2015)

Brannalarm
Brannvesenet har vært på en rekke betjeningspanel brannutrykninger til sameiet den siste måneden, uten at det har vært tilløp til brann. Slike unødige utrykninger blir fakturert med kr 1080 per utrykning.

Samtlige sameiere er nå grundig informert om hvordan brannvarslingssystemet fungerer, og hvordan man kan tilbakestille systemet dersom alarmen går uten at det er tilløp til brann (se bruksanvisning til høyre). Unødige utrykninger frem til 07. januar er dekket av fellesskapet, mens samtlige utrykninger etter denne datoen vil bli viderefakturert til eier av den aktuelle seksjonen.

Styret har blitt informert om situasjoner der beboere i andre leiligheter enn den der brannalarmen er utløst, har tilbakestilt anlegget av frykt for at sprinkleranlegget skal aktiveres. Sprinkleranlegget er ikke koplet til alarmen og vil kun løses ut i tilfelle av faktisk brann, og da kun i det rommet der det brenner (det enkelte sprinklerhodet løses ut av varme).

Innbrudd
I følge våre naboer i nord, har det vært en rekke innbrudd i området den seneste tiden. Det er derfor viktig at vi holder dører og garasjeport lukket, og ikke klusser med låser og dørpumper. Finner du en dør som ikke lar seg låse, eller på annen måte øker risikoen for uønskede besøk, gi snarest beskjed til styret.

Vi oppfordrer alle beboere til å benytte FG-godkjente hengelåser på kjellerbodene.

Tilstøtende sameier og tråkking i hager
Styret har mottatt flere henvendelser fra tilstøtende sameier der det rapporteres om at  beboere i Elvelunden tråkker over hekker og går gjennom deres hager. Vi ber dere pent om å respektere tomtegrensene og benytte våre egne fellesarealer som adkomst til veier og gangveier, slik at vi slipper å bekoste ytterligere gjerder og mindre tiltalende hindringer mot nabotomtene.

JM – ferdigstillelse og opprydding
Utbygger har mottatt en rekke henvendelser med klager på at fellesarealene ikke er ryddet og ferdigstilt. Styret gjør oppmerksom på at dette er i henhold til avtale.

Ferdigstillelse av utomhusarealer lar seg ikke gjøre vinterstid. Følgelig blir disse områdene ferdigstilt og ryddet til våren.

JM er i ferd med å rette de mangler styret har påpekt ved befaring og gjennomgang av de to byggene. Følgelig har heiser vært innpakket i papp og plast, og det gjenstår også noe opprydding innendørs. Dette blir fulgt opp og ferdigstilt innen kort tid i henhold til avtale mellom styret og utbygger.

Søppelsiloer
Det har i enkelte perioder vært en opphoping av søppel i og utenfor søppelsiloene.
Renovasjonsetaten har på oppfordring fra styret vært på befaring på området og vurdert kapasitet på beholderne og tømmefrekvens.

Grunnet innflytting har det i en periode vært kastet unormalt mye papp og myk plast.
Pappsiloene fylles derfor raskt opp, og det bes om at containerne som står oppstilt på forsiden av bygget, ned mot Akerselva, tas i bruk. Vær vennlig å ikke legg søppel på bakken utenfor siloene.

Myk plast i større mengder har en tendens til å lage propp i nedkastet til siloene. Så langt har ikke disse siloene vært i nærheten av fulle, og det oppfordres til å kaste store plastsekker og plast som har vært benyttet til innpakking av møbler i containerne på fremsiden av bygget.

Det vil også hjelpe å åpne og lukke skuffen i siloene noen ganger med økt kraft, da dette fungerer som en kompressor og hjelper å dytte proppen lenger ned i siloene, slik at den forhåpentligvis løsner og faller til bunns.

Til slutt har styret satt opp en kjegle ved søppelsiloene, for å unngå parkering inntil disse. Dette da for nær parkering hindrer renovasjonsetatens tømming av søppelsiloene. Dette er ingen tjent med. Se eget punkt om parkering.

Kjøring og parkering på sameiets utomhusområder:
Styret minner om tidligere tilsendt informasjon, samt skilting på sameiets utomhusområder. Det er totalforbud mot å parkere på oppstillingsplasser for brannbil (se skisse under og skilting ved byggene). Kjøring på adkomstveiene skal kun skje unntaksvis ved særskilt behov og hensettelse av kjøretøy ut over ved av- og pålessing skal ikke forekomme.

Styret har sett at parkering på disse områdene har tiltatt og vil i det nærmeste se på løsninger for trafikkavvikling og regulering av parkeringsplassene. Brannbilveien rundt byggene vil høyst sannsynlig fysisk stenges for innkjørsel.

brannoppstillingsplasser

Driftsavtaler – vaktmester, måking, renhold
Etter planen skulle sameiets styre ha overtatt det fulle og hele driftsansvaret fra JM 01.01.2015, men grunnet manglende dokumentasjon har denne prosessen tatt lenger tid enn forventet.

Vi har allikevel fått de aller fleste driftsavtaler på plass, herunder vaktmester og renhold som ble signert inneværende uke. Det løpende vedlikeholdet av eiendommen vil følgelig igangsettes i den nærmeste tiden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.