Nyttig informasjon

Nedenfor finner du en liste over nyttig informasjon. Listen vil kontinuerlig bli oppdatert.

Forretningsfører: Martin Bergåker hos Bori. Martin.Bergaker@bori.no, 97 00 09 74

Vaktmester: Stian Lie gjennom OBOS Eiendomsdrift. Ved behov for å melde fra om avvik, evt innhente hjelp fra vaktmester til forefallende arbeid relatert til din leilighet, vil styret kunne formidle kontakt (styret@elvelunden.no)

________________________________________________________________

Branntablå: Ved feil på brannannlegg (feks «brannalarm i feiltilstand») kontakt styret på: styret@elvelunden.no

Brannalarm og slukkingsanlegg: Les din huseierbok for informasjon om brannalarm og slukkingsanlegg i den enkelte seksjon. Utrykning grunnet falsk alarm, faktureres sameier etter OBREs gjeldende satser. Alle sameiere har mottatt følgende instruks for hvordan brannalarmen kan tilbakestilles (skal kun gjøres ved falsk alarm i egen leilighet):

betjeningspanel brann

El-bil: Se ‘Strømuttak bod/garasje’ under.

Garasjeportåpner: Ta kontakt med styret (styret@elvelunden.no) dersom du mister din portåpner eller du av andre grunner har behov for en ekstra. Portåpnerne faktureres sameier til kostpris.

Gjesteparkering: Det er to plasser for gjesteparkering i sameiet. Mer informasjon i dette innlegget.

Miljøstasjoner:
Returpunkter i nærområdet finner du her:
Returpunkter Nydalen
(klikk på bildet for større kart)

Nøkkelbestilling: For nøkkelbestilling kontakt forretningsfører hos Bori på Martin.Bergaker@bori.no. Oppgi antall nøkler som ønskes bestilt, nøkkelnummer (se ene siden av systemnøkkelen), navn og adresse (ikke postboks) på mottaker (og fakturamottaker dersom dette ikke er mottaker), leilighetsnummer, telefonnummer og e-post. Bestillingstid under normale omstendigheter er ca 1 uke.

Parkering: Avtale inngått med Security Park som håndterer parkeringsreglementet for hele sameiet. Alle dager hele døgnet. Ved behov for tilkalling av vaktbil: 45501185, 40625585 og 40610783

Gjesteparkering er etablert. Mer informasjon i dette innlegget.

Renhold: Utføres ukentlig av Fortuna Renhold gjennom OBOS Eiendomsdrift. Plan for renhold er oppslått i hver oppgang. Ved avvik i din oppgang, kontakt styret på styret@elvelunden.no .

Ringeklokkelister: Til enhver tid gjeldende ringeklokkelister: Ringeklokkelister
Send melding til styret (styret@elvelunden.no) ved feil eller behov for oppdatering av listen. Se også artikkel ang dette: http://elvelunden.no/?p=306

Snømåking: Serviceavtale inngått med Gårdspass Eiendomsservice. Snømåking gjennomføres i perioden 01.11 til 15.04 ved snøfall over 5 cm. Ved avvik, f.eks manglende måking, kan avdeling for vintertjenester kontaktes på 98283600

Strømuttak bod / garasje: Styret har innhentet et felles pristilbud for montering av strømuttak i garasjekjeller og/eller bod fra Fetsund Elektro:
http://elvelunden.no/?p=148
Beboere står fritt til å velge andre leverandører. Styret oppfordrer til beboere til å innhente egne tilbud fra autoriserte leverandører.

Styret har videre fastsatt egne retningslinjer for montering av lademulighet for bil:
http://elvelunden.no/?p=235

For installasjon av enkelt uttak ved parkeringsplass inkludert egen måler, er totalkostnaden stipulert til ca kr 7200 ink mva (noe avhengig av avstand til inntak).
For installasjon av uttak i egen bod i kjeller, kreves ingen måler, og totalkostnaden er stipulert til kr 3.500kr ink mva.

Forøvrig vises til retningslinjene lenket til over.

Husk å oppgi ved bestilling at uttaket skal monteres iht sameiets avtale. Styret har erfaring med noe utydelig faktureringspraksis fra Fetsund Elektro og ber hver enkelt sameier påse at mottatt faktura stemmer overens med dette fastpristilbudet.