Nyttig informasjon

Nedenfor finner du en liste over nyttig informasjon. Listen vil kontinuerlig bli oppdatert.

Forretningsfører: Martin Bergåker hos Bori. Martin.Bergaker@bori.no, 97 00 09 74

Vaktmester: Stian Lie gjennom OBOS Eiendomsdrift. Ved behov for å melde fra om avvik, evt innhente hjelp fra vaktmester til forefallende arbeid relatert til din leilighet, vil styret kunne formidle kontakt (styret@elvelunden.no)

________________________________________________________________

Branntablå: Ved feil på brannannlegg (feks «brannalarm i feiltilstand») kontakt styret på: styret@elvelunden.no

Brannalarm og slukkingsanlegg: Les din huseierbok for informasjon om brannalarm og slukkingsanlegg i den enkelte seksjon. Utrykning grunnet falsk alarm, faktureres sameier etter OBREs gjeldende satser. Alle sameiere har mottatt følgende instruks for hvordan brannalarmen kan tilbakestilles (skal kun gjøres ved falsk alarm i egen leilighet). Det henger også instruks ved hver enkelt avmelder (én i hver etasje).

betjeningspanel brann

El-bil: Se ‘Strømuttak bod/garasje’ under.

Garasjeportåpner: Ta kontakt med styret (styret@elvelunden.no) dersom du mister din portåpner eller du av andre grunner har behov for en ekstra. Portåpnerne faktureres sameier til kostpris.

Gjesteparkering: Det er to plasser for gjesteparkering i sameiet. Kontakt styret pr epost for å registrere deg for å tildele disse plassene.
Mer informasjon i dette innlegget.

Miljøstasjoner:
Returpunkter i nærområdet finner du her:
Returpunkter Nydalen
(klikk på bildet for større kart)

Nøkkelbestilling: For nøkkelbestilling kontakt forretningsfører hos Bori på Martin.Bergaker@bori.no. Oppgi antall nøkler som ønskes bestilt, nøkkelnummer (se ene siden av systemnøkkelen), navn og adresse (ikke postboks) på mottaker (og fakturamottaker dersom dette ikke er mottaker), leilighetsnummer, telefonnummer og e-post. Bestillingstid under normale omstendigheter er ca 1 uke. Nøkler faktureres til kostpris.

Parkering: Avtale inngått med Security Park som håndterer parkeringsreglementet for hele sameiet. Alle dager hele døgnet. Ved behov for tilkalling av vaktbil: 45501185, 40625585 og 40610783

Gjesteparkering er etablert. Mer informasjon i dette innlegget.

Renhold: Utføres ukentlig av Fortuna Renhold gjennom OBOS Eiendomsdrift. Plan for renhold er oppslått i hver oppgang. Ved avvik i din oppgang, kontakt styret på styret@elvelunden.no .

Ringeklokkelister: Til enhver tid gjeldende ringeklokkelister: Ringeklokkelister
Send melding til styret (styret@elvelunden.no) ved feil eller behov for oppdatering av listen. Se også artikkel ang dette: http://elvelunden.no/?p=306

Snømåking: Serviceavtale inngått med Gårdpass Eiendomsservice. Snømåking gjennomføres i perioden 01.11 til 15.04 ved snøfall over 5 cm. Ved avvik, f.eks manglende måking, kan avdeling for vintertjenester kontaktes på 98283600

Strømuttak bod / garasje: Kontakt styret ved epost dersom behov for installasjon av strømuttak i bod og/eller garasje.

Styret har videre fastsatt egne retningslinjer for montering av lademulighet for bil:
http://elvelunden.no/?p=235