Nyheter

Viktig informasjon vedrørende hjemmesiden

TIl informasjon er hjemmesiden til Sameiet Elvelunden ikke oppdatert og styret jobber med å flytte informasjon over til BORI sin portal.

Hvis du ikke har tilgang, så kan ny bruker opprettes her: https://bori.portal.bbl.no/

Styret