Styret

Generelle henvendelser best rettet til styret@elvelunden.no .

Styremedlemmer valgt i siste ordinære sameiermøte:

VERV NAVN TELEFON
Styreleder Christian Walther 474 68 961
Styremedlem Audun Bakke Andersen 481 65 560
Styremedlem Maria Magnussen Skinnemoen 454 73 566
Styremedlem Even Vegard Dalen 415 09 293
Styremedlem Alexander Gustavsen 970 07 711
Varamedlem Anders Christian Jørgensen 977 69 075
Varamedlem Sveinung Helgheim 936 52 209