Generell informasjon om avfallsordningen i sameiet

Sameiet har fire avfallsbrønner, to for papp og papir, og to for plast, biologisk avfall og restavfall.
Brønnene har en tendens til å proppes, noe styret er i dialog med JM og leverandør om å utbedre. Inntil dette bedres, hjelper det stort å strimle papp fremfor å brette den (brettede pizzaesker er en gjenganger i bunn av proppen), samt å kaste én og én pose i avfallsbrønnene for øvrig avfall.

Avfallsbrønnene blir tømt hver fredag. Tømmingen foregår ved at én person i lastebil fra renovasjonsetaten benytter en fjernstyrt løftekrok til å tømme beholder for beholder. Avfall som er plassert på bakken, utenfor avfallsbrønnene blir følgelig ikke medtatt ved tømming, men blir istedet liggende til vår alles sjenanse. Vær snille å ikke legg avfall på bakken. Passer det ikke i luken, så må det transporteres vekk på en annen måte, se under.

Har du behov for å kaste glass- og metallemballasje finnes det returpunkt for dette både i Fernanda Nissens gate 1, samt i Lillogata 5K. Sistnevnte returpunkt kan de fleste sameiere se fra stuevinduet sitt, på snuplassen utenfor vårt nabosameie direkte mot syd. Glass og metall skal ikke kastes i restavfall.

Øvrig avfall som ikke passer i våre egne avfallsbrønner, eller i returpunkt for glass- og metall, kan leveres Grefsen hageavfallsmottak og minigjenvinningsstasjon i Kapellveien 188.

Det er fint om vi alle kan bidra til et godt bomiljø, ved å plassere eget avfall der det hører hjemme.

Returpunkt for glass og metall

Returpunkt for glass og metall

Grefsen minigjenbruksstasjon

Grefsen minigjenbruksstasjon