Container

10m3-forsterket-lift-avfallscontainerDet er ikke gjennomført en egen dugnad iår, da det ikke er så mange ting å rydde opp i. Istedenfor er det bestilt container for de av dere som måtte ha søppel og skrot fra kjeller/leilighet som man ønsker å kaste. Container vil bli satt ut fredag 04.11, og hentet igjen den 14.11 eller før dersom den skulle bli full.

Plasseringen vil trolig bli i nærheten av trappene rett ved søppelsjaktene.

Benytt anledningen til å kaste skrot, men avstå fra fristelsen av å kaste elektrisk og/eller farlig avfall, da dette vil medføre store kostnader for sameiet.
«Vanlig» søppel går i søppelsjaktene som tidligere.