Oppdatering ang levegger

Viser til tidligere innlegg omkring levegger som ikke er helt stramme ifht gulv/tak på balkong og som blafrer i vinden.

Etter dialog med Norsol, og besøk hos enkelte sameiere som har opplevd dette problemet, har vi nå kommet frem til en enkel løsning. Løsningen består i å montere et eller flere ekstra ledd nederst eller øverst ifm festeanordningen for å stramme opp duken.

De som har bestilt levegg og som opplever at den ikke er stram og/eller blafrer kan kontakte Norsol direkte for å få fikset dette.

Kontaktpersoner hos Norsol ifm dette er:
Grete Grønn: 97141587
Tom Fosserud: 47707057

Ang levegger

Enkelte sameiere som har gått til anskaffelse av levegger fra Norsol har oppdaget en glippe mellom leveggen og balkonggulvet/taket som følge av at balkonggulvet ikke er i vater (da vannet skal renne utover). Dette fører til at leveggene ikke lar seg stramme opp fullstendig og slår noe i vinden.

Styret er i kontakt med Norsol for å finne en løsning på dette, feks etterlevering av ekstra ledd/ring til festet i bunn for forlenging av den ene siden. Mer informasjon kommer når vi har det.