Problemer med en søppelsjakt (oppdatert 16.09)

Som følge av et problem med noen vaiere ifm en av søppelsjaktene står denne nå ute av posisjon.

IMG_4779

Styret har kontakt med Renovasjonsetaten og leverandør av søppelsjaktene som vil utbedre feilen snarest mulig.

Denne sjakten skal IKKE benyttes inntil videre.

Den andre sjakten for restavfall som fungerer vil følgelig få mer trafikk, og vi ber om at alle er ekstra påpasselig på at alt av poser og søppel ikke setter seg fast eller skaper propp nå.

_______________
Oppdatering 06.09:

Det er nå bestilt ekstra tømming på torsdag 8. september. Samtidig vil både leverandør av søppelsjakt og Renovasjonsetaten/Norsk Gjenvinning være tilstede for å undersøke videre utbedring av ikke-fungerende sjakt.

Ordinær tømming er som vanlig på fredag.

_______________
Oppdatering 16.09:

Etter mye dialog frem og tilbake mellom sameiet, leverandør, Renovasjonsetaten i Oslo Kommune og deres underleverandør Norsk Gjenvinning de siste dagene, har nå endelig saken fått en avslutning.

Problemet var en vaier som hadde røket i tillegg til en god del slam og vann i bunnen av sjakta. Vaier er idag byttet, slammet er fjernet, sjakt er rengjort og ny merking er satt opp.

Da skal alt være fikset slik at begge sjaktene for restavfall er klar for bruk igjen.